دوست داری بقيشو بگم؟

يه سيب و دو سيب و دو سيب و نيم .. يه سبد انار شيرين --> سلام07.gif

آقا من امروز تا اطلاع ثانوی از تجارت نوين تو اينجا هيچ خبری نيست04.gif( Ende جمله بندی )

فقط يه جمله بگم --> آقا جونم اين کارا آخر عاقبت نداره!!!!!!!!13.gif

/ 1 نظر / 30 بازدید
به سوی افق

سلام واقعاباید بهتون تبریک گفت خیلی زیباست فکرمی کنم نهایت سعی خودتون راکردید واین عالیه اگر نمي تواني بلوطي بر فراز تپه اي باشی بوته اي در دامنه كوهي باش ولي بهترين بوته اي باش كه در كناره راه مي رويد اگر نمي تواني درخت باشي بوته باش اگر نمي تواني بوته باشي علف كوچكي باش و چشم انداز كنار شاهراهي را شادمانه تر كن اگر نمي تواني نهنگ باشي فقط يك ماهي كوچك باش ولي بازيگوش ترين ماهي درياچه! همه ما را كه ناخدا نمي كنند ملوان هم مي توان بود در اين دنيا براي همه ما كاري هست كارهاي بزرگ و كارهاي كمي كوچك تر و آن چه كه وظيفه ماست چندان دور از دسترس نيست اگر نمي تواني شاهراه باشي كوره راه باش اگر نمي تواني خورشيد باشيستاره باش با بردن و باختن اندازه ات نمي گيرند هر آن چه كه هستي بهترينش باش