وجوب جهاد با نفس

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود : پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم عده ای را به جنگ فرستاد ، چون از جنگ بازگشتند فرمود : آفرین به گروهی که ÷یکار کوچکتر رت سپری کردند و پیکار بزرگتر بر عهده آنان به جای مانده است ، گفته شد : ای فرستاده رسول خدا ، پیکار بزرگتر چیست ؟ فرمود : پیکار با نفس .

 

امام صادق علیه السلام فرمود : نفست را به خاطر خودت به زحمت و مشقت بیانداز زیرا اگر چنین نکنی دیگری خودش را برای تو به زحمت نمی افکند .

 

امام صادق به مردی فرمود : تو طبیب خود هستی و بیماری تو روشن و آشکار گردیده است و نشانه تندرستی و سلامت را دانسته ای و بر داروی دردت نیز راهنمایی شده ای ، پس بنگر که چگونه به کار نفس خویش می پردازی .

 

از سخنان رسول خدا است که فرمود : توانمند کسی است که بر نفس خویش چیره شده باشد .  ( ادامه دارد )

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید