سلام .چرا از ادامه ی طرح قرآنی خبری نشد ؟06.gif

اول ببينم چند نفر اين طرح رو همراهی کردن ؟!؟!؟!؟!؟!؟؟!؟!؟

اين هم دعای روز دهم ماه مبارک

https://www.sharemation.com/sahba15/doa/10-ramezan1.wma?uniq=-owlift

ترتيل استاد پرهيزگار- صفحه ۶

https://www.sharemation.com/sahba15/006.wma?uniq=-owjvip

ترتيل استاد پرهيزگار - صفحه ۷

https://www.sharemation.com/sahba15/007.wma?uniq=-owjvad

ترتيل استاد پرهيزگار- صفحه ۸

https://www.sharemation.com/sahba15/008.wma?uniq=-owjurt

ترتيل استاد پرهيزگار - صفحه ۹

https://www.sharemation.com/sahba15/009.wma?uniq=-owjurn

ترتيل استاد پرهيزگار صفحه ۱۰

https://www.sharemation.com/sahba15/010.wma?uniq=-owjurh

ببخشيد اين ريختيه...باور کنيد من بی تقسيرم .. همش تقسير پرشين بلاگه...

 

/ 0 نظر / 26 بازدید