دو سال بعد...

سلام

اینجا چه خبره ؟؟

امشب چی شده ..!؟!

بعد از این همه وقت اومدم خاطره بازی...

رفتم به آرشیو این خراب شده...

اما باورم نمی شه اینا رو من نوشتم... اصلا هیچیشو یادم نمیاد...

یعنی من قبلنا اینقدر حرف می زدم؟؟؟

اصلا یعنی من دو ساله که اینجا هیچی ننوشتم؟؟

یکی بگه من کیم؟!!!

کمک ک ک ک ک

/ 0 نظر / 38 بازدید