آيا مي دانيد كه :

 

شايسته ترين فرد براي رياست جمهوري كيست ؟

با كمال احترام به ساير كانديداهاي محترم رياست جمهوري  اما اين نكته لازم است ذكر شود و آن اينكه ببينيد دشمن و افراد مخالف سربلندي اين مرز و بوم بيشتر از همه سعي دارند چه كسي را بي ارزش و ناكارآمد جلوه دهند . بيشتر از چه كسي مي ترسند و ناچار عكس او را در آخرين رديف عكسهاي كانديداها قرار مي دهند تا مردم نسبت به وي بي توجه شوند . شخصي كه براي اين نظام مي تواند كارآمدتر باشد كمترين حجمه تبليغاتي را از سوي دشمن داراست . 

 

 

آيا مي دانيد كه :

دكتر علي اكبر ولايتي در زمان تصدي وزارت امور خارجه هيچ حقوقي بابت فعاليت هاي خود از آن محل دريافت نكرد ؟!!!


 

آيا مي دانيد كه :

انجمن فرهنگيان و جمع زيادي از زنان جامعه اسلامي و همچنين گروه بسياري از دانشجويان دكتر علي اكبر ولايتي را به عنوان شخص اصلح  و كارآمد جهت انتخابات رياست جمهوري معرفي كرده اند .

/ 0 نظر / 76 بازدید