ترتيل استاد پرهيزگار- صفحه ۱۱

https://www.sharemation.com/sahba15/011.wma?uniq=-owbcng

ترتيل استاد پرهيزگار - صفحه ۱۲

https://www.sharemation.com/sahba15/012.wma?uniq=-owbckm

ترتيل استاد پرهيزگار- صفحه ۱۳

https://www.sharemation.com/sahba15/013.wma?uniq=-owbcge

[ یکشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٤ ] [ ٥:٢٥ ‎ق.ظ ] [ جام ]